Previous slide
Next slide

Co je to Scientologie

Scientologie je soubor praktických znalostí a vědomostí, které byly vytvořeny a sepsány panem L. Ronem Hubbardem. Jsou to informace o životě a o tom, jak mít lepší vztahy, zlepšit svou komunikaci, žít šťastnější život atd.. Velký důraz v Scientologii je věnován tomu, že člověk není jen „kus masa“, ale duchovní bytost a že jako taková se může zlepšovat a zažívat úlevu od minulých nezdarů ve všech oblastech života. 

Slovo Scientologie bylo vytvořeno ze slov: Scio (latinsky) „vědění v plném slova smyslu“, logos (řecky) „studium“. Scientologie tedy znamená „vědění o tom, jak vědět“.

Scientologie není náboženství, které by vyžadovalo, aby člověk přijímal cokoli pouze na základě víry. Naopak, člověk by měl sám o sobě pozorovat principy scientologie a to, jestli jsou pro něj samotného pravdivé, a to tak, že používá její principy a vidí výsledky.

Konec konců to je i myšlenka zakladatele Scientologie, pana Hubbarda:

„Pravdivé je pro vás to, co jste sami pozorovali.“ 
Úryvek z knihy Nový pohled na život.

Ať už potkáte v životě jakékoliv překážky, Scientologie nabízí odpověď.

Nabízí přesné postupy popsané krok po kroku, které můžete použít proto abyste zvládli dané problémy a zlepšili váš život i životy těch okolo vás.

Online kurzy scientologie jsou postavené na principech popsaných v knížkách Scientologie. Studováním těchto kurzů se můžete naučit

 • Tajemství učení se a úspěšnou aplikaci
 • Přesný vzorec ke zlepšení komunikace
 • Jak vyřešit konflikty a obnovit harmonii kolem vás
 • Principy jak udělat správná rozhodnutí ve vašem životě
 • Základní komponenty porozumění životu, jako takovému
 • Jak předvídat chování ostatních a vědět komu důvěřovat
 • Tajemství k obnovení sebe-respektu
 • Proč je někdy život jako horská dráha, jednou nahoře a jednou dole
 • Jak pomoct někomu překonat závislost na drogách
 • Jak získat nadšení z práce
 • Řešení k vytvoření klidného a bezpečného prostředí
 • Cestu k úspěchu a dosáhnutí vašich cílů
 • Na čem závisí úspěšné manželství
 • Nástroje k rodičovství a jak vychovat šťastné a sebevědomé dítě
 • Jak ulevit někomu od nemoci či zranění
 • Přesné vzorce ke zlepšení stavů jakékoliv části života
 • Jak organizovat jakoukoliv aktivitu k úspěchu
 • Jak objevit opravdový důvod schovaný za neúspěchy a otočit  k vašemu prospěchu
 • Klíč k získání podpory od ostatních ohledně vašich nápadů a snah

Přihlašte se na online kurzy, abyste získali nástroje k překonání překážek ve vašem životě a dosáhli jste naplněnějšího a šťastnějšího života. Ať už se jedná o jakoukoliv situaci, se Scientologií si s ním můžete poradit.

Všechny tyto témata si můžete i přijít nastudovat do kterékoliv naší organizace v Čechách.

Osobní příběhy

Od doby zformování první Scientologické církve v roce 1954, se náboženství rozrostlo po celém světě. Nyní, více než 10.000 Scientologických organizací, misí, přidružených organizací a skupin slouží milionům ve 165 zemích. A tyto čísla neustále rostou, ve skutečnosti existence Scientologie ve světě roste teďka rychleji než kdykoliv v historii

Jako jediné hlavní celosvětové náboženské hnutí, které vzniklo v 20. století, Scientologie získává obrovský zájem veřejnosti.

Otázek, které vyvstávají, je obrovské množství, chcete-li na některé z nich znát odpověď, můžete navštívit FAQ sekci.

Můžete se taky podívat do kterékoliv z našich organizací v České Republice