Previous slide
Next slide

Co je to Scientologie

Scientologie je soubor praktických znalostí a vědomostí, které byly vytvořeny a sepsány panem L. Ronem Hubbardem. Jsou to informace o životě a o tom, jak mít lepší vztahy, zlepšit svou komunikaci, žít šťastnější život atd.. Velký důraz v Scientologii je věnován tomu, že člověk není jen „kus masa“, ale duchovní bytost a že jako taková se může zlepšovat a zažívat úlevu od minulých nezdarů ve všech oblastech života. 

Slovo Scientologie bylo vytvořeno ze slov: Scio (latinsky) „vědění v plném slova smyslu“, logos (řecky) „studium“. Scientologie tedy znamená „studium toho, jak vědět“.

Scientologie není náboženství, které by vyžadovalo, aby člověk přijímal cokoli pouze na základě víry. Naopak, člověk by měl sám o sobě pozorovat principy scientologie a to, jestli jsou pro něj samotného pravdivé, a to tak, že používá její principy a vidí výsledky.

Konec konců to je i myšlenka zakladatele Scientologie, pana Hubbarda:

„Pravdivé je pro vás to, co jste sami pozorovali.“ 
Úryvek z knihy Nový pohled na život.

Rozhovor se Scientologem o jeho zkušenostech

Ať už potkáte v životě jakékoliv překážky, Scientologie nabízí odpověď.

Nabízí přesné postupy popsané krok po kroku, které můžete použít proto abyste zvládli dané problémy a zlepšili váš život i životy těch okolo vás.

Online kurzy scientologie jsou postavené na principech popsaných v knížkách Scientologie. Studováním těchto kurzů se můžete naučit:

 • Tajemství učení se a úspěšnou aplikaci
 • Přesný vzorec ke zlepšení komunikace
 • Jak vyřešit konflikty a obnovit harmonii kolem vás
 • Principy jak udělat správná rozhodnutí ve vašem životě
 • Základní komponenty porozumění životu, jako takovému
 • Jak předvídat chování ostatních a vědět komu důvěřovat
 • Tajemství k obnovení sebe-respektu
 • Proč je někdy život jako horská dráha, jednou nahoře a jednou dole
 • Jak pomoct někomu překonat závislost na drogách
 • Jak získat nadšení z práce
 • Řešení k vytvoření klidného a bezpečného prostředí
 • Cestu k úspěchu a dosáhnutí vašich cílů
 • Na čem závisí úspěšné manželství
 • Nástroje k rodičovství a jak vychovat šťastné a sebevědomé dítě
 • Jak ulevit někomu od nemoci či zranění
 • Přesné vzorce ke zlepšení stavů jakékoliv části života
 • Jak organizovat jakoukoliv aktivitu k úspěchu
 • Jak objevit opravdový důvod schovaný za neúspěchy a otočit  k vašemu prospěchu
 • Klíč k získání podpory od ostatních ohledně vašich nápadů a snah

Přihlašte se na online kurzy, abyste získali nástroje k překonání překážek ve vašem životě a dosáhli jste naplněnějšího a šťastnějšího života. Ať už se jedná o jakoukoliv situaci, se Scientologií si s ním můžete poradit.

Všechny tyto témata si můžete i přijít nastudovat do kterékoliv naší organizace v Čechách.

Osobní příběhy

Od doby zformování první Scientologické církve v roce 1954, se náboženství rozrostlo po celém světě. Nyní, více než 10.000 Scientologických organizací, misí, přidružených organizací a skupin slouží milionům ve 165 zemích. A tyto čísla neustále rostou, ve skutečnosti existence Scientologie ve světě roste teďka rychleji než kdykoliv v historii

Jako jediné hlavní celosvětové náboženské hnutí, které vzniklo v 20. století, Scientologie získává obrovský zájem veřejnosti.

Otázek, které vyvstávají, je obrovské množství, chcete-li na některé z nich znát odpověď, můžete navštívit FAQ sekci.

Můžete se taky podívat do kterékoliv z našich organizací v České republice