Často kladené otázky

Od doby zformování první Scientologické církve v roce 1954, se náboženství rozrostlo po celém světě. Nyní, více než 10.000 Scientologických organizací, misí, přidružených organizací a skupin slouží milionům ve 165 zemích. A tyto čísla neustále rostou, ve skutečnosti existence Scientologie ve světě roste teďka rychleji než kdykoliv v historii

Jako jediné hlavní celosvětové náboženské hnutí, které vzniklo v 20. století, Scientologie získává obrovský zájem veřejnosti.

Otázek, které vyvstávají, je obrovské množství.

Zde najdete odpověď na několik základních otázek.

Clear je název stavu, kterého se dosahuje prostřednictvím auditingu, a popisuje člověka, který již nemá vlastní reaktivní mysl – skrytý zdroj nerozumného chování, nepřiměřených obav, rozčilení a nejistoty. Bez reaktivní mysli jedinec znovu získává svou původní osobnost, sebeurčení a v podstatě se stává mnohem více sám sebou.

Stav Clear dnes existuje a je dosažitelný pro všechny. Tisíce a tisíce scientologů na celém světě jsou ve stavu Clear a každým dnem tohoto stavu dosahují noví lidé.

Podívejte na rozhovor s Clearem

Scientologie je postavena na základě toho, že člověk je duchovní bytost a je třeba k němu tak i přistupovat, pokud se mu má v životě pomoci.

Scientologie může jednotlivci pomoci dosáhnout cílů, které byly, jsou a budou společné pro všechna náboženství, např. moudrost, lepší vztahy, šťastná manželství, dobré duševní i fyzické zdraví atd.. Všechny ty věci o které se už po dlouhá staletí právě náboženství ve své podstatě starají.

Z trochu širšího hlediska se můžeme bavit o různých charitativních projektech, které jsou velmi časté pro jakákoli náboženství dnešní doby. Scientologie není výjimkou. I Scientologie má své charitativní projekty a projekty na pomoc společnosti jak v oblasti drog, dnes velmi upadající morálky, Lidských práv, tak ale i pomoc těm, kteří například přišli o střechu nad hlavou z důvodů přírodních katastrof. Například Turecko a pomoc po zemětřesení.

Dianetika je věda o tom, jak se zbavit zdroje nočních můr, nepřiměřených obav, rozrušení, nejistot a psychosomatických onemocnění. Jinými slovy, jak se zbavit reaktivní mysli. V knize „Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví“ pan Hubbard podrobně popsal reaktivní mysl a jednoduchý, praktický a snadno naučitelný postup, jak zmíněnou Reaktivní mysl (zdroj nočních můr, nepřiměřených obav, rozrušení, nejistot atd.) překonat, dosáhnout úlevy a daleko většího potenciálu v životě.

Slovo dianetika je odvozeno z řeckého dia, což znamená „skrze“, a nous, „mysl nebo duše“. Dianetika je dále definována jako „to, co duše/mysl dělá tělu“. 

Video na téma co je Dianetika

Je to člověk, který procestoval celý svět a nashromáždil mnoho již existujících znalostí zejména dlouholeté poznatky z východu, kde byla obrovská tradice učení a vzdělání, a moderní vědecký přístup ze západu. Pak k tomu přidal svůj vlastní výzkum v oblasti mysli, a tak vznikla Dianetika, která se později vyvinula v Scientologii.

Jedním z mnoha důkazů stálé popularity pana Hubbarda je skutečnost, že jeho kniha „Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví“ dosáhla 38 let po svém prvním vydání něčeho nevídaného – v roce 1988 se opět dostala na vrchol žebříčku nejlépe prodávaných knih na seznamu The New York Times. I dnes ji můžete najít na seznamech bestsellerů kdekoliv na světě a prodalo se jí více než dvacet jedna milionů výtisků

hubbard.cz

Je to zároveň držitel několik Guinnessových rekordů např.:

Nejvíce vydanách knih jedním autorem – https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/most-published-works-by-one-author
Nejvíce vydaných audioknih jedním autorem – https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/most-audio-books-published-for-one-author

A jeden z nejvýznamnějších lidí Americké historie – https://www.smithsonianmag.com/smithsonianmag/meet-100-most-significant-americans-all-time-180953341/

Video, kde Petr Gono mluví o LRH

Člověk v průběhu života zažívá nejenom hezké okamžiky plné radosti a pohody, ale občas je postaven tváří v tvář nepříjemným situacím jako mohou být nehody, zranění, úmrtí, ztráty pracovních míst, ztráty kamarádů, domácích mazlíčků atd. Veškerá tato traumata mohou člověka velmi negativně ovlivnit a tak mu bránit žít svůj život naplno.

Auditing je postup, kdy jsou kladeny specificky formulované otázky, které člověku pomáhají oslovit ty negativní události uložené hluboko v naší mysli a zbavit se jejich negativního vlivu na život člověka. Tím člověk může zažít úlevu a stát se o něco svobodnějším ve svém životě.

Ta část mysli, která obsahuje veškerou bolest a bezvědomí a všechny špatné věci, které se člověku kdy staly. Je to ta část mysli, která se může kdykoli aktivovat a negativně ovlivňovat myšlenky, chování a fyzickou pohodu. Je to jediný zdroj nočních můr, nevysvětlitelných strachů, rozrušení a nejistot.

Když například člověk zažije vážnou autonehodu a upadne do bezvědomí, jedná se o zážitek, který je nahraný do Reaktivní mysli. Jakmile se ovšem uzdraví, sedne do auta a začne zažívat nepohodlí, obavy a nepříjemné pocity, které nemá pod kontrolou, tak už se zde bavíme o vlivu Reaktivní mysli na život člověka. Obdobné by to mohlo v případě úmrtí blízké osoby.

Jedním ze základů scientologie je, že lidé nejsou jen těla, ale že člověk se skládá z těla, mysli a ducha a právě duch řídí tělo pomocí mysli. Jinými slovy, že člověk není „jen kus masa“. Thetan je v podstatě osoba sama nebo bytost nebo duch nebo mnoho dalších pojmů, které se používají v různých jiných směrech. V Scientologii nese pojmenování Thetan (aby nedošlo k záměně s jinými koncepty a přesvědčeními týkajícími se duše nebo ducha) Tento pojem pochází z řeckého písmena theta, což znamená životní energie.