0
 • Tiskové zprávy
  0
  0
  0
 • Mr.
  0
  0
  0
 • Mr.
  0
  0
  0
 • Mr.
  0
  0
  0
 • Popis Scientologie
  0
  0
  0
 • Vyznání víry
  0
  0
  0
 • Uznání Scientologie
  0
  0
  0
 • Výsledky Scientologie
  0
  0
  0
 • L. Ron Hubbard
  0
  0
  0
 • Řekni NE drogám
  Řekni ANO životu
  0
  0
  0
 • Dobrovolní duchovní
  0
  0
  0
 • Další odkazy
  0
  0
  Buďte informováni!
  Do níže uvedeného políčka napište svoji e-mailovou adresu a budete pravidelně dostávat nejnovější informace.
   - vytisknout stránku  - vytisknout vše  - odeslat e-mailem

  POPIS SCIENTOLOGICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ

  NÁBOŽENSKÉ PRINCIPY

  Scientologie je aplikovaná náboženská filozofie. Jejím cílem je přivést jednotlivce k porozumění sobě samému, svému žití jako duchovní bytosti a vztahu k vesmíru jako jednomu celku.

  Scientologické náboženství se zakládá výhradně na výzkumech L. Ron Hubbarda, jeho spisech a nahraných přednáškách. Tato díla dohromady tvoří náboženské spisy Scientologie. Tyto náboženské spisy jsou jediným zdrojem všech principů, učení, filozofie, praktik, rituálů a všech základních směrnic scientologické víry. Obsahují více než 500 000 stran psaného textu, téměř 3 000 nahraných přednášek a více než 100 filmů. Principy a praktiky scientologického náboženství jsou označovány jako duchovní nebo náboženské „technologie“ Scientologie.

  L. Ron Hubbard je jediným zdrojem náboženských spisů Scientologie. Veškerý výzkum a vývoj tohoto náboženství dokončil během svého života. Hubbard jako zakladatel a zdroj Scientologie nemá žádné následovníky a také nikdy žádné mít nebude. Scientologické církve a organizace církevní struktury používají stávající náboženské spisy a rozšiřují je tak, jak byly vytvořeny L. Ron Hubbardem.

  Cíle Scientologie jsou: „Civilizace bez šílenství, bez zločinců a bez válek, kde schopní mohou prosperovat a poctiví lidé mohou mít práva a kde je člověk svobodný, aby mohl dosáhnout nejvyšších stavů existence.“

  Základním principem Scientologie je, že člověk je nesmrtelná duchovní bytost, která žila mnoho životů a které má potenciál k nekonečnému přežití. Ačkoli má člověk tělo a mysl, zůstává stále duchovní bytostí, která se v Scientologii nazývá „thetan“. Thetan je v podstatě dobrý, ale v průběhu věků srostl s hmotným vesmírem tak, že zapomněl, že je ve skutečnosti duchovní bytostí. Minulé bolestivé a traumatické zážitky každého člověka, ne jeho přirozenost, stojí za zlými činy a zmenšením jeho vědomí a schopností.

  Společným jmenovatelem všech aktivit v životě a hlavním popudem thetana je přežití. Přežití zahrnuje osm dynamik, které si člověk může nejlépe představit jako soustředné kruhy, se (1) sebou samotným v jejich středu a rozšířením na (2) rodinu, (3) skupiny, (4) lidstvo, (5) všechny životní formy, (6) fyzikální vesmír, (7) duchovní vesmír a (8) nekonečno nebo nejvyšší bytost. Tak, jak člověku prostřednictvím Scientologie roste vědomí a on je méně ovlivňován svou minulostí, si je stále více vědom zbývajících dynamik a začínají mu více ležet na srdci.

  Proto tak, jak se scientologové ve svém náboženství rozvíjejí, mají tendenci se více angažovat v pomoci svým rodinám, přátelům, spolupracovníkům, společnosti atd.

  Scientologie je velmi přesná víra a základním principem tohoto náboženství je, že duchovní svobody lze dosáhnout pouze tehdy, když se po cestě, zachycené v náboženských spisech, kráčí bez odchylování. Tato cesta začíná duchovní léčebnou technologií, která bylo v roce 1950 popsána panem Hubbardem v knize Dianetika: Moderní věda o duchovním zdraví, a pokračuje dále skrze zvyšování úrovně duchovního osvícení, které je obsaženo v dalších náboženských spisech.

  Nejdůležitější použití Scientologie lze nalézt v jejích hlavních náboženských praktikách - auditingu a vzdělání. Auditing a vzdělání jsou v Scientologii dvě paralelní cesty k duchovnímu osvícení, které se dohromady označují jako Most k naprosté svobodě (dále jen „Most“) .  <<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  >>
  NAVRCHOLU.cz