0
 • Tiskové zprávy
  0
  0
  0
 • Mr.
  0
  0
  0
 • Mr.
  0
  0
  0
 • Mr.
  0
  0
  0
 • Popis Scientologie
  0
  0
  0
 • Vyznání víry
  0
  0
  0
 • Uznání Scientologie
  0
  0
  0
 • Výsledky Scientologie
  0
  0
  0
 • L. Ron Hubbard
  0
  0
  0
 • Řekni NE drogám
  Řekni ANO životu
  0
  0
  0
 • Dobrovolní duchovní
  0
  0
  0
 • Další odkazy
  0
  0
  Buďte informováni!
  Do níže uvedeného políčka napište svoji e-mailovou adresu a budete pravidelně dostávat nejnovější informace.
   - vytisknout stránku  - vytisknout vše  - odeslat e-mailem

  POPIS SCIENTOLOGICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ

  AUDITING

  Auditing se skládá z postupných úrovní náboženských služeb, které oslovují thetana. Při provádění auditingu vzdělaný, vysvěcený duchovní nebo vzdělávající se duchovní, který se nazývá „auditor“, pomáhá thetanovi oslovit traumatizující oblasti jeho minulosti, včetně minulých životů, a osvobodit ho od jejich škodlivých účinků.

  Při auditingu se používá speciálně navržený měřící přístroj nazývaný e-metr. Je to náboženský přístroj, který umožňuje auditorovi a osobě, která auditing dostává, lokalizovat oblasti minulosti, které jsou pak v auditingu osloveny. Nejedná o detektor lži a přístroj sám o sobě nic nečiní. Používá se pouze vzdělaným duchovním a je pro auditing nepostradatelný. Je to jeho jediné použití.

  Auditing se provádí v důvěrných sezeních mezi auditorem a osobou, která dostává auditing. Auditor je kvalifikován pro určité úrovně auditingu. Při auditingu se nepoužívá žádná hypnóza, techniky tranzu nebo drogy jakéhokoli druhu. Auditing vyžaduje bdělou a dobrovolnou účast osoby, která auditing dostává. Osoba s auditorem úzce spolupracuje, aby zvládla oblasti své duchovního trýzně.

  V auditovacím sezení klade auditor určité otázky nebo soubory otázek (známé jako procesy), vhodné pro osobu, která auditing dostává, které jsou přesně vysvětleny panem Hubbardem v náboženských spisech Scientologie. Otázky a reakce auditora na odpovědi jsou dány přesnými zásadami, díky nimž může osoba konfrontovat oblasti své minulosti. To umožňuje osobě, která dostává auditing, najít odpovědi, které by jinak zůstaly neodhaleny. Scientologický auditor odpovědi nikdy neposkytuje, ani osobě neříká, co si má o sobě nebo o své minulosti myslet. Jediná pravda, kterou osoba v auditingu najde, je ta, která je pravdou pro ni samotnou.  Konečným výsledkem každého řádně použitého auditovacího procesu je, že osoba získá větší duchovní vědomí, které je doprovázeno pocitem tělesné i duševní pohody.

  Auditor vede o použitých procesech a odpovědích auditované osoby písemné záznamy. Tyto záznamy jsou potom přezkoumány vysoce vzdělaným duchovním, který je označován jako „supervizor případu“. Supervizor případu porovnává duchovní pokrok osoby s očekávanými výsledky a určuje příští proces nebo řadu procesů, které se budou používat. Písemné záznamy z auditingu jsou nezbytné a je to jedna ze základních ortodoxních praktik Scientologie. Zachází se s nimi přísně důvěrně a spadají pod povinnost mlčenlivosti duchovního v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

  Postupné úrovně duchovního vědomí scientologického auditingu jsou označeny jako stupně. Když osoba dokončí stupeň 0, získá duchovní vědomí a schopnosti v oblasti komunikace. Když osoba dokončí stupeň III, je osvobozena od rozladění v minulosti atd. Nakonec osoba dosáhne stavu „Clear“.

  Clear je novým stavem jedince, ve kterém už dál není negativně ovlivňován svojí minulostí. Je racionální v tom, že vytváří nejlepší možná řešení jakých je na základě údajů, které má, a na základě svého hlediska, schopen. Stát se Clearem posiluje vlastní individualitu a kreativitu osoby.

  POKROČILÉ STUPNĚ

  Na úrovních scientologického auditingu nad Clearem dosahuje jedinec naprosté duchovní svobody od nekonečného cyklu zrození a smrti. Postupně nabývá stavu úplného vědomí, paměti a schopnosti být jako duchovní bytost nezávislá na lidském těle. Tento stav se nazývá operující thetan („OT“).

  OT úrovně obsahují velmi pokročilé materiály z výzkumů L. Ron Hubbarda a jsou to úrovně, kde se člověk dostává k nejvyššímu uvědomění si své vlastní podstaty a svého vztahu k životu a ke všem dynamikám. Těmto úrovním mohou porozumět pouze ti, kteří dosáhli stavu Clear nebo nějaké vyšší úrovně, a kteří prošli přiměřenou přípravou na nižších úrovních. OT úrovně jsou církví vedeny jako důvěrné a osoba je dostane k dispozici až tehdy, když je na ně připravená.  <<  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13  >>
  NAVRCHOLU.cz