0
 • Tiskové zprávy
  0
  0
  0
 • Mr.
  0
  0
  0
 • Mr.
  0
  0
  0
 • Mr.
  0
  0
  0
 • Popis Scientologie
  0
  0
  0
 • Vyznání víry
  0
  0
  0
 • Uznání Scientologie
  0
  0
  0
 • Výsledky Scientologie
  0
  0
  0
 • L. Ron Hubbard
  0
  0
  0
 • Řekni NE drogám
  Řekni ANO životu
  0
  0
  0
 • Dobrovolní duchovní
  0
  0
  0
 • Další odkazy
  0
  0
  Buďte informováni!
  Do níže uvedeného políčka napište svoji e-mailovou adresu a budete pravidelně dostávat nejnovější informace.
   27. 7. 2004 - ČR

  Stanovisko k tiskové zprávě SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY

  Jsme ohromeni stanoviskem Sekretariátu rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, který se týká celonárodní akce proti drogám s názvem Cykloběh za ČR bez drog 2004.

  Cykloběh (kombinace běhu a jízdy) za ČR bez drog byl zcela určitě jeden z největších protidrogových akcí, které se uskutečnily v ČR. Trasa Cykloběhu měřila více než 1600 kilometrů a vedla přes všech 14 krajů naší země. Cyklisté, kteří si bez nároku na odměnu na tuto 14-denní akci vzali dovolenou, chtěli přispět k řešení protidrogová prevence a dát větší důraz na to, aby se města sama začala touto otázkou více zabývat. To se samozřejmě podařilo a některá z měst se rozhodla, že se budou více angažovat v protidrogové prevenci, např. že ve svém městě uspořádají celodenní protidrogovou akci. Bylo zcela evidentní, že města se prevenci věnovat chtějí a že někdy stačí málo (např. objet na kole republiku), abyste způsobili, že se nějaká věc dá více do pohybu. Toto jsme udělali nejen jako členové nějaké církve, ale také jako občané a rodiče svých dětí, kterým není jedno, že věková hranice dostupnosti drog se stále snižuje a že se s drogami mohou setkat již děti na základní škole.
  Tato akce byla již druhým ročníkem obdobné akce, kterou jsme uspořádali loni a která probíhá v rámci projektu Řekni NE drogám – řekni ANO životu, který v ČR působí od roku 2001. Celosvětově pak od konce 80. let minulého století. 

  Považujeme Stanovisko Sekretariátu rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky za ryze účelové. Nikdo z této Rady s námi nemluvil ani neměl přístup k výsledkům tohoto Cykloběhu. Předpokládali bychom od takové Rady, že se o bude o tuto akci aktivně zajímat, případně že nám nejdříve sdělí stanovisko a svoje výhrady. Místo toho Rada vydala svoje prohlášení pro tisk, z čehož  pak jasně vyplývá, oč jí jde.

  Vzhledem k tomu, že Rada o našem projektu nemá žádné informace, je jednoduché prezentovat  tisku zkreslené informace tak, jak je uvedeno ve zprávě. Jako příklad vezmu pár bodů uvedených v bodu 2 tohoto  projektu, který mluví o tom, že nesplňujeme určité podmínky: 

  Zpráva: dlouhodobost a systematičnost programů (program scientologů má charakter sportovní akce - kampaně),
  Skutečnost: Cykloběh za ČR bez drog 2004 je druhým ročníkem celonárodní akce, která běží jako jedna část projektu Řekni Ne drogám – řekni ANO životu. Projekt Řekni Ano životu – řekni NE drogám běží v ČR od roku 2001. Tento mezinárodní projekt začal svoji činnost na začátku 80. let minulého století a nezahrnuje jen sportovní akce. Jen za poslední roky sami scientologové a Scientologické církev jednotlivých zemí vydistribuovali kolem 20 milionu brožurek a letáků o nebezpečí drog.

  Zpráva: návaznost na další programy a aktivity (program scientologů nenavazuje na žádné odborně uznávané programy a aktivity),
  Skutečnost: Cykloběh za ČR bez drog je součástí projektu Řekni NE drogám – řekni ANO životu. Další součástí tohoto projektu jsou přednášky a samozřejmě nejdůležitější je práce na ulici. Projekt má svoji koncepci.

  Program samozřejmě nenavazuje na aktivity, které jsou propagované Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky jako je např. výměna jehel nebo náhražkové programy typu metadonu (kdy metadon je silnější droga než heroin).  
   
  Zpráva: pravdivost informací (materiály scientologů obsahují zavádějící a vědecky nepodložená tvrzení).
  Skutečnost:  Materiály jsou sepsány na základě odborných prací, jsou v nich uvedeny i citace výroků a jejich zdroj. Jedná se o brožurky Fakta o jointu a Extáze – zrádce bez masky. Kromě toho disponujeme odborným posudkem na brožurku Fakta o jointu (Extáze v současné době vyšla, takže posudek ještě nemáme k dispozici). V tomto posudku, který zpracoval PhDr. Jiří Němec, tento  protidrogový expert ze společnosti Eteria říká: “Vzhledem k tomu, že uvedený informační materiál (Fakta o jointu) je na vysoké odborné úrovni, svou formou oslovuje širokou veřejnost a ze společenského hlediska je velmi aktuální, jeho využití při působení na mladou generaci v oblasti protidrogové prevence nemá výraznější omezení.“    

  Zpráva: V materiálech nebo vystoupení není vždy jasně uváděno, že to je projekt Scientologické církve.
  Skutečnost: Na všech materiálech vizitkami počínaje a brožurkami konče je vždy napsáno, že se jedná o protidrogový projekt Scientologické církve.

  Závěrem bychom uvedli, že je jasné, že výše uvedené Stanovisko je jednostranné, nepodložené fakty a jeho cílem je náš projekt mediálně odsoudit. 

  Je jasné, že se náš projekt  bude rozcházet s míněním Rady vlády a to v náhledu na marihuanu a extázi. Zatímco Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky se raduje, že poklesla spotřeba drog jako je heroin ale vzrostla spotřeba marihuany a extáze, náš projekt tento fakt vnímá jako velké riziko směrem do budoucna, s kterým je nutné něco dělat. Myslíme si, že není v pořádku, když Rada, která se má zaobírat tím, aby spotřeba drog klesala, nic nedělá se vzrůstající konzumací extáze a marihuany. K tomu je zajímavé, že toto  Stanovisko obsahuje odkaz na článek známého propagátora marihuany J. X . Doležala, v kterém náš projekt nedávno napadl ze zcela zjevných důvodů – informujeme o škodlivosti marihuany. Pokud se Rada odkazuje na jeho názory, pak jeho názory evidentně také schvaluje a to tedy i včetně to, že v posledním čísle Reflexu č.30 napsal: „Rozlišování substancí, racionalita a tolerance ke konopí, tedy ony „revoluční“ a „kontroverzní“ myšlenky, které páchám patnáct let na papír a jimž byly v Reflexu věnovány stovky tiskových stran, se uchytily a přinesly společnosti pozitivní výsledky (sic)“

  Informace o Scientologii – použitelné náboženské filozofii, naleznete na www.scientologie-info.cz a na www.scientology.org

   

  NAVRCHOLU.cz