© 1999 - 2009 Dianetické centrum Praha.
Všechna práva vyhrazena.


Srdečný dík L. Ron Hubbard Library za povolení k reprodukování výňatků z   chráněných děl L. Rona Hubbarda.
 

Všechny materiály na těchto stránkách jsou chráněny zákonem o autorském právu a mezinárodní smlouvou o autorském právu. Tento materiál byl umístěn na Internetové stránky z pravomoci vlastníka autorských práv a to za jediným účelem, kterým je   poskytnutí těchto materiálů uživatelům těchto stránek. Uživatelé nejsou oprávněni ke stahování nebo přesunu jakéhokoliv z těchto materiálů elektronicky nebo jakýmkoliv dalším způsobem reprodukovat jakýkoliv z těchto materiálů jakoukoliv formou nebo způsobem, ať už elektronicky nebo mechanicky, což zahrnuje i ukládání dat a systémy ke stahování dat, nahrávání, tištění nebo kopírování.

Pokud chcete získat povolení ke kopírování nebo reprodukování materiálů, které jsou zobrazeny na těchto stránkách, kontaktujte

Dianetické centrum Praha
Soběslavská 32
130 00 Praha 3